Polendating com Xxx onlin chating

Om vi lever med ett sinne som vi inte vet hur man kontrollerar kommer vi fortsätta att orsaka problem samt bygga hinder som inte existerar, och detta gör det svårare att uppnå lycka.

Avskiljning är en av de mest grundläggande och viktiga principerna i buddhism.

Givetvis har alla olika livserfarenheter än andra, men om vi fastnar i det förflutna och spenderar våra dagar tänkandes på vad vi gjorde eller kunde ha gjort är vi inte längre medvetna om här och nu.

Detta här och nu är absolut nödvändigt för att fortsätta förbättra oss själva på varje sätt och vis; att fortsätta växa och därigenom uppnå lycka.

Självklart kommer mycket av vårt lidande från tillgivenheten vi har till vissa materiella ting, situationer eller personer.

Vi tror att vi kommer lida och inte må bra om vi förlorar dessa saker.

polendating com-83polendating com-61polendating com-59polendating com-31

Danish online dating service to connect singles in Denmark for love and relationship online.

Medmänsklighet består av förståelse, acceptans och förändring.

Om vi utvecklar en medmänsklig attityd mot andra och oss själva kommer vi uppnå lycka.

En av de mest komplicerade reglerna att applicera i en persons liv är medmänsklighet.

Att vara en medmänsklig person betyder att man gör allt i sin kraft för att eliminera andras lidande, och därmed sitt eget.

Leave a Reply